Special van PW De Gids over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een nachtmerrie_71 - Logo PW de Gids

Slaap en beweging? Gaat HR niets aan

Medewerkers een polsband geven waarmee u hun beweging meet. Mooi kado? Zeker. Het mag alleen niet.

Twee Nederlandse werkgevers zijn teruggefloten toen zij via wearables gezondheidsgegevens van hun personeel verzamelden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is dit niet toegestaan, zo meldt de instantie deze week op zijn website.

 

De organisaties wilden via een elektronische polsband inzicht krijgen in de hoeveelheid beweging van de werknemers gedurende de dag. Bij een van de werkgevers werd gegevens over het slaappatroon verzameld. En dat is niet toegestaan, zo oordeelde de AP.

 

Het verzamelen van gegevens is namelijk in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). ‘Een werkgever mag zo’n armband natuurlijk wel cadeau geven, maar het is niet de bedoeling om vervolgens gegevens over de gezondheid van werknemers in te zien. Ook niet als een medewerker hier toestemming voor geeft’, aldus vicevoorzitter Tomesen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevens bewaren? Zelfs niet anoniem

Gegevens over de hoeveelheid beweging en slaappatronen zijn volgens de nieuwe privacywaakhond ‘gevoelige persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid’. Voor deze gegevens gelden strenge regels. Werkgevers mogen deze gegevens niet verwerken. Ook collega’s of de leverancier van de wearable mogen geen gezondheidsgegevens inzien en verwerken. Ook niet aan de werkgever, zelfs niet als dit anoniem gebeurt.

 

Lees ook: 4 tips voor vitaal personeel

 

Toestemming medewerker

In een arbeidsverhouding is de werknemer financieel afhankelijk van de werkgever. Dan kan er volgens de AP ook geen sprake zijn van ‘vrije’ toestemming, waardoor het verwerken van gezondheidsgegevens met toestemming van de werknemer niet mogelijk is. Medewerkers mogen wel de gegevens delen met vrienden of collega’s, níet met de leidinggevende. De werkgever mag werknemers hier echter niet toe aanzetten.

 

Experiment

Het vastgoedbedrijf Colliers blijkt een van de ondernemingen te zijn die experimenteert met de bandjes. Volgens directeur Coenders om ‘proactief te sturen op het gezond en gemotiveerd houden’ van medewerkers. Volgens hem doen zo’n dertig van de 45 personeelsleden mee. De slimme polsbandjes bij Colliers meten de hartslag en beweging van medewerkers. De combinatie daarvan geeft vervolgens een indicatie van het stressniveau. Om het experiment toch door te kunnen zetten heeft Coenders een oplossing bedacht: de gegevens laten bekijken door een onafhankelijke coach buiten het bedrijf. Dat is volgens hem wel geoorloofd.

 

TIP: Meer manieren over het productief houden van uw medewerkers leest u op het platform Over Duurzame Inzetbaarheid.

 

Leuk cadeautje?

FNV laat weten werkgevers te veroordelen ‘die je zelfs als je slaapt niet met rust laten’. Volgens de bond is het vanzelfsprekend wettelijk verboden om op deze wijze in het leven van werknemers te dringen. ‘Leuk om zo’n cadeautje te krijgen van je werkgever, een cadeautje met een nare bijsmaak. Want werknemers hebben recht op privacy en een privéleven. Dat staat al in toenemende mate onder druk en dat levert stress op’, aldus vicevoorzitter Passchier van het FNV.

 

Polsband maakt productiever

Wearables, zoals polsbandjes die gegevens over je gezondheid verzamelen, zouden een positieve invloed hebben op de productie en het humeur van de werknemers. Wie werkt met een wearable is 8,5 procent productiever, en is 3,5 procent meer tevreden over zijn werkgever. Dat blijkt uit onderzoek uit 2015 van de University of London en het bedrijf Rackspace, aanbieder van cloud-toepassingen. Volgens de Belgische zakensite Express.be zien de onderzoekers een ‘brede waaier van toepassingen’ voor de banden en horloges om pols en enkels. Het grootste knelpunt is volgens hen een zinvolle verwerking van de verzamelde data. (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, ANP)

 

Medewerkers een polsband geven waarmee u hun beweging meet. Mooi kado? Ja. Het mag alleen niet.

7/8
Loading ...