Het nieuwe thuiswerken na corona_42 COPY

Thuiswerkplek
vergoeden:
uw opties

Als het gaat over de thuiswerkplek, zijn er grofweg vier categorieën waarin de vergoeding kan vallen. SalarisNet zet het op een rij.

LEES VERDER Gereedschap

Werkgevers mogen het gereedschap van hun werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen als het gereedschap voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. In deze tijd is gereedschap een ruim begrip. Het gaat lang niet altijd om een hamer of kappersschaar. Ook computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur vallen onder dit begrip en zijn gericht vrijgesteld. Zo lang ze maar voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Van noodzakelijk gereedschap is sprake als de werkgever in redelijkheid kan oordelen dat het noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De werkgever betaalt de apparatuur zonder eigen bijdrage van de werknemer. De werknemer moet, als het niet langer wordt gebruikt voor het werk, de apparatuur teruggeven of de restwaarde vergoeden. Onder ‘dergelijke apparatuur’ vallen ook de internetverbinding thuis en printercartridges.

 

Arbovoorziening

Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis ook zijn gericht vrijgesteld. Die volgen namelijk uit de verplichtingen voor de werkgever vanuit de Arbowet. Belangrijke voorwaarden bij deze vrijstelling zijn dat de werkgever de voorziening betaalt en geen eigen bijdrage van de werknemer vraagt en dat de inrichting van de thuiswerkplek is opgenomen in het arboplan van de werkgever. Onder Arbovoorzieningen kunnen vallen: een ergonomische bureaustoel en bureau en verlichting.

 

Hulpmiddelen voor zakelijk gebruik

Hulpmiddelen die uw werknemer ook buiten de werkplek, bijvoorbeeld op kantoor, kan gebruiken en die hij voor 90 procent of meer zakelijk gebruikt, zijn ook gericht vrijgesteld. Dit kan gelden voor computers, telefoons, iPads en gereedschappen die op zich niet noodzakelijk zijn, maar die wel voor tenminste 90% zakelijk gebruikt. 

 

Algemene onkostenvergoeding

 Een vergoeding van kosten die de werknemer maakt om thuis te werken, denk aan extra elektriciteit, koffie, water, etcetera. zijn niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. Een dergelijke vergoeding vormt loon van de werknemer. Dit loon kan worden aangewezen voor de werkkostenregeling om zo ten laste te komen van de vrije ruimte. De verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling kan bijvoorbeeld hiervoor worden gebruikt.

Thuiswerkplek vergoeden - uw opties_61

Thuiswerkplek vergoeden - uw opties

13/13
Loading ...